Psychiatria pre prax 5/2006

Osteoporóza a schizofrenie

MUDr. Ivan Tůma, CSc.

Osteoporóza je multifaktoriální onemocnění. U neléčených nemocných se schizofrenií je zvyšováno riziko osteoporózy faktory životního stylu (narušení výživy, kouření, polydipsie, nedostatek fyzické aktivity). Etiologie osteoporózy může být částečně vysvětlena hyperprolaktinemií při léčbě antipsychotiky. Samotná hyperprolaktinemie k osteoporóze nevede. Snížení kostní denzity u schizofrenie bývá spojeno s hypogonadizmem, který je následkem antipsychotiky indukované hyperprolaktinemie. Nejčastějšími klinickými známkami hypogonadizmu jsou dys/amenorea a galaktorea u žen a sexuální dysfunkce nebo gynekomastie u mužů. Ovlivnění hladiny prolaktinu antipsychotiky by mělo být bráno v úvahu při sestavování léčebného plánu. Riziko osteoporózy je u nemocných se schizofrenií snižováno omezením kouření a fyzickou aktivitou.

Kľúčové slová: osteoporóza, kostní denzita, schizofrenie, antipsychotika, prolaktin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OSTEOPOROSIS AND SCHIZOPHRENIA

Osteoporosis is a multifactorial disease. Untreated patients with schizophrenia are at risk due to the consequences of the disease related lifestyle factors (nutritional alteration, smoking, polydipsia, lack of physical activity). The etiology of the osteoporosis may be partly explained by the prolacting-raising effect of antipsychotic medication. Hyperprolactinemia itself does not lead to osteoporosis. Decrease of bone mineral density associated with schizophrenia may result from hypogonadism secondary to antipsychotic-induced hyperprolactinemia. The most common clinical signs of hypogonadism is dys/amenorrhea, and galactorrhea in female patients, and sexual dysfunction or gynekomasty in male patients. The prolacting-raising profile of antipsychotic drugs should be considered in treatment plans. Reduction of nicotin abuse and physical activities decrease the risk of osteoporosis in schizophrenic patients.

Keywords: osteoporosis, bone mineral density, schizophrenia, antipsychotics, prolactin.