Psychiatria pre prax 5/2003

Novinky ve zvyšování hmotnosti a v metabolických komplikacích po antipsychotikách

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Nová antipsychotika přinášejí zásadní změnu kvality v psychiatrické léčbě. Bohužel častým vedlejším účinkem je vzestup hmotnosti, vznik diabetu a vzestup hladiny lipidů. V poslední době se zdá, že rozdíly mezi jednotlivými antipsychotiky ve výskytu těchto vedlejších účinků jsou menší než se dříve myslelo. Celosvětově je totiž více využívána edukace pacientů a tím se stávají rizika jednotlivých skupin léků srovnatelná. O nutnosti dietních a režimových opatření k prevenci metabolických komplikací by měl být poučen každý pacient.

Kľúčové slová: hyperlipoproteinémie, diabetes, schizofrenie, deprese, edukace pacientů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New information on weight gain and metabolic complications during treatment with psychotherapeutics

New antipsychotic drugs have resulted in principal change in quality of psychiatric care. Unfortunately, weight gain, development of diabetes and rise in serum lipid levels are the frequent side effects. It seems lately, that differences in occurrence of these side effects among particular psychotherapeutics are minor than previously assumed. All over the world, attention is being given to education of patients and thus risks of particular groups of drugs have become comparable. Each patient should be advised of necessity of dietary and regime arrangements to prevent metabolic complications.

Keywords: hyperlipoproteinemia, diabetes, schizophrenia, depression, education of patients.