Psychiatria pre prax 2/2006

Nežádoucí a vedlejší účinky psychofarmak

MUDr. Luboš Janů, Ph.D., MUDr. Sylva Racková

Psychofarmaka mají nezanedbatelný terapeutický potenciál i mimo své hlavní indikace. Termín vedlejší účinky se nepřekrývá automaticky s účinky nežádoucími. Vedlejší účinky mohou u jistých skupin pacientů znamenat přínos. Objasňujeme tyto termíny a popisujeme časté typy vedlejších účinků v běžné praxi.

Kľúčové slová: nežádoucí účinky, vedlejší účinky, indikace, antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ADVERSE EVENTS AND SIDE EFFECTS OF PSYCHOPHARMACOTHERAPY

There is a strong potential for therapeutic action in psychotropic medication except main indication. The term side-effects doesn´t overlap with adverse events. Side-effects can have an advantage for special subpopulation of patiens. We clarify this terms and describe the common type of side-effects in therapeutical practise.

Keywords: adverse events, side-effects, indications, antipsychotics, antidepressants, anxiolytics.