Psychiatria pre prax 6/2005

Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou atypických forem mentální anorexie olanzapinem u dětí a adolescentů

MUDr. Mgr. Zlata Baraníková, PhDr. Marie Nesrstová

Cílem práce bylo upozornit na možnost výskytu poruch příjmu potravy jako komorbidity se somatickým onemocněním zejména v oblasti gastrointestinálního traktu. Autorky se ve sdělení zabývají především zejména problematikou atypické formy mentální anorexie a zkušenostmi s její diagnostikou a terapií.

Kľúčové slová: mentální anorexie, atypická mentální anorexie, diagnostická kritéria, komorbidita, terapeutické přístupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OUR EXPERIENCES WITH DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATYPICAL FORMS OF MENTAL ANOREXIA IN PEDIATRIC AND ADOLESCENT PATIENTS

The aim of the article is to alert about the possible incidence of food intake disorders as the comorbidity to somatic disease, especially in the area of gastrointestinal tract. Authors discuss mainly the problem of atypical form of mental anorexia and experiences with its diagnosis and therapy.

Keywords: mental anorexia, atypical mental anorexia, diagnostic criteria, comorbidity, therapeutic approaches.