Psychiatria pre prax 5/2005

Možnosti farmakoterapie deprese

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Je shrnut význam antidepresivně působících látek pro další rozvoj oboru. Dále jsou detailněji probírány dvě skupiny novějších antidepresiv – specifická antidepresiva ovlivňující preferenčně serotonin nebo noradrenalin/dopamin a duální antidepresiva. Jsou uváděny indikační možnosti u depresivní poruchy – cílená léčba deprese dle převažujících symptomů, reziduální symptomatologie, prolomení farmakorezistence. Vzhledem k tomu, že specifická antidepresiva jsou dobře snášena a jsou bezpečná, rozšiřují se jejich indikace i mimo depresivní poruchu.

Kľúčové slová: specifická antidepresiva, duální antidepresiva, cílové příznaky, reziduální symptomy, prolomení farmakorezistence, indikace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOTHERAPEUTIC OPTIONS IN DEPRESSION

The importance of antidepressants for the further development of psychiatry is summarized. In more details 2 groups of antidepressants, e.g. specific antidepressant influencing preferentially serotonin or norepinephrine/dopamine and dual antidepressants are discussed. New indication within depressive disorder – targeted treatment of depression according to prevalence of symptoms, residual symptoms and breakthrough of pharmacoresistance are discussed. Because the specific antidepressants are well tolerated and safe, the indications are widened also outside the range of depressive disorders.

Keywords: specific antidepressants, dual acting antidepressants, target symptoms, residual symptoms, breakthrough of pharmacoresistance, indication.