Psychiatria pre prax 2/2016

Monitoring bezpečnosti léčby risperidonem u dětí a adolescentů

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Risperidon je atypickým antipsychotikem velmi často užívaným u dětí. Byl potvrzen jeho prospěch a bezpečnost v nízkých dávkách při léčbě poruch chování u dětí a adolescentů. Při dlouhodobé léčbě risperidonem uvádějí studie u dětí signifikantní zvýšení váhy a BMI, extrapyramidové účinky a různé zvýšení hladiny prolaktinu. Vodítka Kanadské aliance pro monitoring účinnosti a bezpečnosti antipsychotik u dětí (CAMESA) jsou specificky cílena na metabolické a neurologické nežádoucí účinky a na to, jak by měly být monitorovány.

Kľúčové slová: risperidon, metabolické, neurologické, extrapyramidové nežádoucí účinky, monitoring

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Safety monitoring of the treatment with risperidone in children and adolescents

Risperidone is an atypic antipsychotic frequently used in children. Risperidone was found to be beneficial and safe in low doses in the treatment of conduct disorders in children and adolescents. Studies in children report significant weight gain and increase in BMI, extrapyramidal side effects and variable elevation in prolactin levels, especially in long term risperidone use. Guidelines of Canadian Alliance for Monitoring Effectiveness and Safety of Antipsychotics in Children (CAMESA) are specifically focused on metabolic and neurological side effects, and how they should be monitored.

Keywords: risperidone, metabolic, neurological, extrapyramidal side effects, monitoring