Psychiatria pre prax 2/2023

Menšinový stres v perspektivě zdravotních nerovností mezi heterosexuálními a neheterosexuálními lidmi

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Teorie menšinového stresu v současnosti představuje uznávaný interpretační rámec, kterým můžeme porozumět faktorům, jež negativně ovlivňují duševní zdraví neheterosexuálních lidí. V tomto přehledovém příspěvku představím základní východiska tohoto přístupu a diskutuji tři klíčové proximální menšinové stresové procesy – internalizovanou homonegativitu, motivaci ke skrývání sexuální identity a citlivost k odmítnutí. Na závěr poukáži na aktuální praxi v oblasti transdiagnostických intervencí.

Kľúčové slová: menšinový stres, neheterosexualita, sexuální orientace, internalizovaná homonegativita, citlivost na odmítnutí, duševní zdraví

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Minority stress in the perspective of health inequalities between heterosexual and non‑heterosexual people

Minority stress theory is now a recognised interpretive framework through which we can understand the factors that negatively affect the mental health of non-heterosexual people. In this review paper, I introduce the basic premises of this approach and discuss three key proximal minority stress processes – internalized homonegativity, motivation to conceal sexual identity, and rejection sensitivity. I conclude by highlighting current practice in transdiagnostic interventions

Keywords: minority stress, non‑heterosexuality, sexual orientation, internalized homonegativity, rejection sensitivity, mental health