Psychiatria pre prax 4/2005

Mechanizmy účinku anxiolytik

MUDr. Martin Votava, Ph.D., Mgr. Viktoria Agová, prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Nemoci spojené s patologickou úzkostí jsou jednou z nejčastějších poruch chování. Látky, které se používají k jejímu léčení, především ovlivňují GABAergní (benzodiazepiny) a serotonergní (antidepresiva) systém. Tato práce podává přehled o hlavních mechanizmech působení stávajících anxiolytik a dále o dalších možnostech jejího ovlivnění. Současná terapie působí do značné míry nespecificky, a proto se výzkum soustředí na ovlivnění dalších receptorových systémů. Mezi nejdůležitější patří noradrenergní systém, ovlivnění receptorů pro kortikotropin-releasing faktor, neurokininových, cholecystokininových či glutamátových NMDA receptorů.

Kľúčové slová: úzkost, anxiolytika, benzodiazepiny, SSRI.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANXIOLYTICS AND THEIR MECHANISM OF ACTION

Anxiety diseases are one of the most frequent psychic disorders. Drugs, which are currently used, act mainly on GABAergic (benzodiazepines) or serotonergic (antidepressants) systems. This review summarizes the main mechanisms of action of anxiolytics and shows other possible options of anxiety treatment. The current therapy of anxiety is non-specific and thus researchers are still finding other neuromediator systems to influence. The most promising systems in the development of new anxiolytics are noradrenergic system, corticotropin-releasing factor receptors, neurokinin, cholecystokinin or glutamatergic NMDA receptors.

Keywords: anxiety, anxiolytics, benzodiazepines, SSRI.