Psychiatria pre prax 3/2003

Liečba úzkostne-depresívnej poruchy buspironom

MUDr. Radovan Vaškovský

Príspevok je zameraný na riešenie ovplyvnenia a možnosti liečby jedných z pomerne najčastejších duševných porúch, s ktorými sa stretávame v ambulantnej praxi. Poskytuje prehľad dvoch na sebe nezávislých sledovaní liečby skupiny pacientov s úzkostne-depresívnou poruchou a hodnotí trojmesačné sledovanie účinnosti ambulantnej liečby buspironom u pacientov so spomínaným ochorením.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Liečba úzkostne-depresívnej poruchy buspironom

Príspevok je zameraný na riešenie ovplyvnenia a možnosti liečby jedných z pomerne najčastejších duševných porúch, s ktorými sa stretávame v ambulantnej praxi. Poskytuje prehľad dvoch na sebe nezávislých sledovaní liečby skupiny pacientov s úzkostne-depresívnou poruchou a hodnotí trojmesačné sledovanie účinnosti ambulantnej liečby buspironom u pacientov so spomínaným ochorením.