Psychiatria pre prax 3/2008

LIEČBA OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNEJ PORUCHY

MUDr. Eva Pálová, PhD.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je závažnou, štvrtou najčastejšou psychickou poruchou (po fobickej poruche, abúze látok a rekurentnrej depresívnej poruche) so začiatkom zvyčajne v detstve alebo adolescencii, s chronickým, kolísavým priebehom. Hlavnými symptómami sú obsesie a/alebo kompulzie, no aj napriek pomerne jasnému klinickému obrazu trvá v priemere 17 rokov, kým sa stanoví správna diagnóza. V liečbe sú najúčinnejšie antidepresíva inhibujúce spätné vychytávanie sérotonínu (SRI) a kognitívno-behaviorálna terapia (KBT). Liečba je dlhodobá, často celoživotná.

Kľúčové slová: obsedantno-kompulzívna porucha, farmakoterapia, kognitívno-behaviorálna terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is the forth most common psychiatric disorder (following phobic disorder, abuse of substances and recurrent depressive disorder) with the beginning in childhood or adolescence. OCD is usually severe chronic illness with a waxing and waning course, having obsessions and/or compulsions as main symptoms. Despite its typical clinical symptoms it takes about 17 years to give the patients the proper diagnosis. The most effective treatment are SRI´s (Serotonin Reuptake Inhibitors) and Cognitive-Behavioral Treatment (CBT). The treatment is long-term, quite often life-long.

Keywords: obsessive-compulsive disorder, pharmacotherapy, cognitive-behavioral treatment