Psychiatria pre prax 4/2009

Liečba bipolárnej afektívnej poruchy: manické a zmiešané epizódy, rýchle cyklovanie

MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať najnovšie terapeutické stratégie, ktoré sa týkajú liečby manickej/zmiešanej epizódy bipolárnej afektívnej poruchy a rýchleho cyklovania. Prehľad liečby je doplnený aktualizovanými kanadskými (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, CANMAT) a britskými (National Institute for health and Clinical Excellence NICE) terapeutickými usmerneniami.

Kľúčové slová: mánia/hypománia, zmiešané epizódy, rýchle cyklovanie, terapeutické usmernenia, tymoprofylaktiká, atypické antipsychotiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of bipolar disorder: manic and mixed episodes, rapid cycling

The aim of this paper is to demonstrate latest therapeutic recommendations for the treatment of manic/mixed episode and rapid cycling of bipolar disorder. The updated CANMAT (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments) and NICE (National Institute for health and Clinical Excellence) guidelines are also presented.

Keywords: rapid cycling, mood stabilizers, atypical antipsychotics, CANMAT guidelines – update, NICE clinical guideline