Psychiatria pre prax 4/2014

Léčba insomnie u dětí s ADHD

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Behaviorální intervence by měly být považovány za první linii léčby nespavosti, i když jsou nutné další důkazy z randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) k potvrzení jejich účinnosti u ADHD. Randomizované, kontrolované studie podporují užití melatoninu, který redukuje spánkovou latenci, jako farmakologickou léčbu insomnie u ADHD. Důkazy pro účinnost jiných léků jsou více limitované.

Kľúčové slová: ADHD, děti, insomnie, léčba, melatonin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of insomnia in children with ADHD

Behavioral interventions should be considered as first-line treatment of insomnia, although further evidence from randomized controlled trials (RCTs) is needed to prove efficacy in ADHD. Among pharmacological treatments RCTs support the use of melatonin to reduce sleep-onset delay in ADHD. There is more limited evidence for efficacy other medications.

Keywords: ADHD, children, insomnia, treatment, melatonin.