Psychiatria pre prax 4/2016

Léčba generalizované úzkostné poruchy pomocí pregabalinu

MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Miroslav Hajda

Generalizovaná úzkostná porucha je častá, trpí jí kolem 8 % populace. Jedná se o poruchu, která je často poddiagnostikovaná, buď není vůbec zjištěna a potíže jsou pokládány za běžné obavy a starosti, nebo je mylně diagnostikována jinak, nejčastěji s nálepkou smíšené úzkostně depresivní poruchy nebo poruchy přizpůsobení. Stejně jako je často minuta správná diagnóza, je často prováděna nesprávná léčba. Pacienti sami často vyhledávají péči jiných lékařů než psychiatrů, tím také unikají pozornosti a správné léčbě. Často volí „samoléčbu“, která však nezřídka zahrnuje užívání návykových látek. V následujícím textu prezentujeme kazuistiku pacientky trpící generalizovanou úzkostnou poruchou s komorbidní somatoformní poruchou a závislostí na zolpidemu, která po předchozí rezistenci na antidepresiva reagovala zlepšením po podávání prebagalinu a postupném vysazování zolpidemu.

Kľúčové slová: GAD, úzkost, somatoformní porucha, závislost na zoplidemu, pregabalin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of generalized anxiety disorder by using of pregabaline

Generalized anxiety disorder is a quite common psychiatric disorder, affecting approximately 8 % of the population. The disorder is often under diagnosed, due to its lower detection as the difficulties are often mistaken for a normal fears and worries, or it is misdiagnosed - most often as a mixed anxiety and depressive disorder or an adaptation disorder. As the correct diagnosis is often omitted, the treatment is often incorrect as well. Patients tend to seek help of other physicians rather than psychiatrists, therefore they are undiagnosed and do not receive an adequate treatment. This specific group of patients not infrequently chooses a different ways of „self- treatment“, leading to abuse of addictive substances. The following article presents a case report of a patient who suffers from generalized anxiety disorder with comorbid somatoform disorder and zolpideme abuse. She had been treated by antidepressants without any effect, now showing a good response to pregabaline and slow gradual reduction of zolpideme.

Keywords: GAD, anxiety, somatoform disorder, zolpideme addiction, pregabaline