Psychiatria pre prax 2/2007

Komorbidita deprese a bolesti

MUDr. Michal Maršálek, CSc.

Přítomnost a intenzita chronických bolestivých tělesných potíží výrazně ovlivňuje u pacientů s velkou depresí frekvenci a závažnost depresivních symptomů. Bolest se zjišťuje skoro u poloviny osob trpících velkou depresivní poruchou. Bolestivé příznaky predikují těžší deprese, delší dobu do dosažení remise a mohou být markerem horší odpovědi na léčbu. Emoční i bolestivé fyzické příznaky deprese jsou částečně regulovány serotonergními a noradrenergními dráhami mozku a spinální míchy. Údaje z kontrolovaných klinických pokusů potvrzují, že léky s duálním účinkem jsou účinnější než ostatní antidepresiva v současné léčbě deprese i bolesti.

Kľúčové slová: deprese, bolest, epidemiologie, patofyziologie, duální antidepresiva, venlafaxin, duloxetin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depression and pain comorbidity

The presence and intensity of a chronic painful physical condition influences strongly the frequency and severity of depressive symptoms in patients with major depression. The pain is found in nearly half of subject with major depressive disorder. Painful symptoms predict more severe form of depression, a longer time to remission, and may be a marker of resistency to treatment. The emotional and painful physical symptoms of depression are particularly regulated by serotonergic and noradrenergic pathways in the brain and spinal cord. Data from controlled clinical trials support the suggestion that medication with dual action appears to be the most robust in both antidepressive and analgetic efficacy.

Keywords: depression, pain, epidemiology, pathophysiology, dual antidepressants, venlafaxine, duloxetine.