Psychiatria pre prax 3/2008

KOGNITIVNÍ PORUCHY U PACIENTŮ S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU

MUDr. David Goldemund, PhDr. Sabina Telecká

Kognitivní poruchy jsou u pacientů s cévním onemocněním mozku relativně časté. Přestože významným způsobem negativně ovlivňují kvalitu života, zůstávají často nerozpoznány a neléčeny. Autoři předkládají stručný přehled týkající se etiopatogeneze, diagnostiky a léčby vaskulárních kognitivních poruch.

Kľúčové slová: cévní onemocnění mozku, vaskulární kognitivní deficit, demence, časná diagnostika, deprese

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

KOGNITIVNÍ PORUCHY U PACIENTŮ S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU

Cognitive disorders in patients with vascular brain disease are relatively frequent. In spite of the significantly negative influence on quality of life, they remain often unrecognized and untreated. The authors discuss a brief review of ethiopathogenesis, diagnostics and treatment of vascular cognitive disorders.

Keywords: vascular brain disease, vascular cognitive deficit, dementia, early diagnosis, depression