Psychiatria pre prax 6/2002

Kognitivně behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra

MUDr. Libuše Stárková, CSc.

Práce přináší základní přehled o významu a užití kognitivně behaviorální terapie v dětské a dorostové psychiatrii. Je rozčleněna do tří částí, podle psychických poruch, na které se zaměřuje. Je doplněna kazuistikami. První část je věnována úzkostně fobickým stavům a poruchám souvisejícím.

Kľúčové slová: kognitivně behaviorální terapie, dětská a dorostová psychiatrie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cognitive behavioral therapy: the clinical use in child and adolescent psychiatry

Part I: Phobic and anxiety disorders The purpose of this article is to explain the importance and clinical use of cognitive behavioral therapy in child and adolescent psychiatry. The work is divided into three parts. The case reports are included. The first part is oriented to phobic and anxiety disorders and related problems.

Keywords: cognitive behavioral therapy, child and adolescent psychiatry.