Psychiatria pre prax 4/2006

Klinický přínos farmakogenetiky v psychiatrii

doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Farmakogenetika se zabývá genetickými aspekty farmakoterapie zejména ve vztahu k žádoucím a nežádoucím účinkům léku s potenciální možností jejich individuální predikce. Přibývá farmakogenetických studií v oblasti duševních poruch. V případě schizofrenie se téměř všechny práce v minulém století týkaly klozapinu, novější publikace pojednávají rovněž o olanzapinu, quetiapinu, risperidonu, ziprasidonu a dalších preparátech. Jako nadějný ve vztahu k predikci terapeutické odpovědi na antipsychotika druhé generace se jeví výzkum genu pro serotoninový 5-HT2A receptor. U afektivních poruch slibné výsledky přinesly studie polymorfizmu 5-HTTLPR genu pro serotoninový transportér. V současné době nejsou farmakogenetické poznatky využívány v rámci standardní klinické péče o duševně nemocné, tento vývoj však lze do budoucna očekávat.

Kľúčové slová: farmakogenetika, psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CLINICAL BENEFIT OF PHARMACOGENETICS IN PSYCHIATRY

Pharmacogenetics deals with genetic aspects of pharmacotherapy especially related to therapeutic and adverse drug effects with a potential of their individual prediction. The number of published pharmacogenetic papers in psychiatry grows. In schizophrenia, nearly all studies published in the last century were concerned with clozapine, more recent publications also mention olanzapine, quetiapine, risperidone, ziprasidone and other preparations. Research into the 5-HT2A receptor gene looks promising with regard to prediction of treatment response to second generation antipsychotics. The results of studies on the 5-HTTLPR polymorphism of the gene for serotonin transporter are hopeful in the field of mood disorders. Pharmacogenetic findings have not yet been implemented into routine psychiatric practice, but this development can be expected in the future.

Keywords: pharmacogenetics, psychiatry, schizophrenia, mood disorders.