Psychiatria pre prax 4/2007

KLINICKÁ VODÍTKA NICE LÉČBY DEPRESIVNÍCH PORUCHU DĚTÍ A ADOLESCENTŮ

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Léčba antidepresivy by neměla být nabízena dětem a mladým osobám se středně těžkou až těžkou depresí bez souběžně prováděné psychoterapie. V souladu s vodítky léčby NICE, jestliže je u dětí nebo mladistvých se středně těžkou až těžkou depresí ordinováno antidepresivum, by měl být použit fluoxetin, který v klinických studiích prokázal převahu prospěchu nad riziky léčby. Pokud je léčba fluoxetinem neúspěšná nebo není tolerován, mělo by být zváženo použití jiného antidepresiva – sertralin nebo citalopram jsou doporučovány jako léky druhé volby.

Kľúčové slová: deprese, děti, fluoxetin, sertralin, citalopram, vodítka léčby NICE.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NICE GUIDELINE OF TREATMENT OF DEPRESSIVE DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Antidepresant medication should not be offered to a child or young person with moderate or severe depression except in combination with a concurrent psychological therapy. Accordance with NICE Guideline, when an antidepressant is prescribed to a child or young people with moderate to severe depression it should be fluoxetine as this is only antidepressant for which clinical trial evidence show that the benefits outweigh the risk. If treatment with fluoxetine is unsuccesful or is not tolerated, consideration should be given to the use of anorther antidepressant – sertraline or citaloprame are the recommended as second-line treatments.

Keywords: depression, children, fluoxetine, sertralin, citalopram, NICE guideline.