Psychiatria pre prax 3/2011

Keď sa z nevýhody stane výhoda.... (alebo o sekundárnych ziskoch)

MUDr. Dagmar Breznoščáková

Čo robiť v prípade, ak je pacient na či už plnom alebo čiastočnom invalidnom dôchodku z psychiatrickej indikácie, ale dôvody na to t. č. nie sú dostatočné, resp. pacient má predpoklady zaradiť sa do pracovného života, ale už si „zvykol“ byť na dôchodku a tomu zodpovedá aj miera jeho (ne)snaženia?

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Keď sa z nevýhody stane výhoda.... (alebo o sekundárnych ziskoch)

Čo robiť v prípade, ak je pacient na či už plnom alebo čiastočnom invalidnom dôchodku z psychiatrickej indikácie, ale dôvody na to t. č. nie sú dostatočné, resp. pacient má predpoklady zaradiť sa do pracovného života, ale už si „zvykol“ byť na dôchodku a tomu zodpovedá aj miera jeho (ne)snaženia?