Psychiatria pre prax 4/2004

Je opodstatnená liečba depresívnych porúch aj u závislých?

MUDr. Mária Martinove‚ Mgr. Branislav Bodo

Referát sa zameriava na liečbu depresívnej poruchy u závislých. Štatistickou metódou párového zrovnocenenia na základe štyroch zvolených premenných (vek, pohlavie, diagnóza závislosti a vzdelanie) porovnáva súbor závislých s pridruženou diagnostikovanou depresívnou poruchou (n=212) so súborom závislých bez depresívnej poruchy (n=212). Výsledky poukazujú na opodstatnenosť liečby depresívnej poruchy aj u závislých.

Kľúčové slová: závislosť, depresívna porucha.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Je opodstatnená liečba depresívnych porúch aj u závislých?

Referát sa zameriava na liečbu depresívnej poruchy u závislých. Štatistickou metódou párového zrovnocenenia na základe štyroch zvolených premenných (vek, pohlavie, diagnóza závislosti a vzdelanie) porovnáva súbor závislých s pridruženou diagnostikovanou depresívnou poruchou (n=212) so súborom závislých bez depresívnej poruchy (n=212). Výsledky poukazujú na opodstatnenosť liečby depresívnej poruchy aj u závislých.

Keywords: závislosť, depresívna porucha.