Psychiatria pre prax 3/2006

Farmakoterapie úzkostných poruch

MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Úzkostné poruchy patří mezi velmi časté psychické poruchy. Bez léčby ve většině případů úzkostné příznaky přetrvávají a jejich průběh bývá chronický s výkyvy, s vysokým rizikem výskytu komorbidních poruch, suicidálního jednání a dalších komplikací. V léčbě úzkostných poruch můžeme využít psychoterapeutické postupy a farmakoterapii. Ve farmakoterapii jsou lékem první volby antidepresiva III. a IV. generace. Jsou však využívány i jiné preparáty – benzodiazepiny, betablokátory, antikonvulziva a další.

Kľúčové slová: úzkostné poruchy, farmakoterapie, antidepresiva, benzodiazepiny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOTHERAPY OF ANXIETY DISORDERS

Anxiety disorders are very often psychiatric disorders. Without treatment mostly anxiety sypmtoms persist, their course is very often chronical with fluctuation and high risk of the presence of comorbide disorders, suicidal behaviour… In the treatment of anxiety disorders we can use psychotheraphy and pharmacotheraphy. There are antidepressant of the 3rd or the 4th generation the first choice in the psychopharmacotheraphy. Other medication witch is used in the treatment of these disorders are benzodiazepines, betablockers, anticonvulsives.

Keywords: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines.