Psychiatria pre prax 5/2008

FARMAKOLOGICKY NAVOZENÉ DEPRESE

MUDr. Richard Krombholz

Farmakologicky navozené deprese mohou představovat závažnou komplikaci léčby primárně nepsychiatrického onemocnění. Je známa řada léčiv, která mají schopnost sekundárně depresivní symptomatiku navodit v rámci svých nežádoucích účinků. Autor v následujícím článku upozorňuje na hlavní skupiny farmak, která mají potenciál polékovou depresi vyvolat. S touto problematikou se setkávají především psychiatři, kteří se věnují konziliární službě, ale i další kolegové pečující o psychiatrické pacienty se somatickou komorbiditou. V běžné klinické praxi bývají tyto stavy neprávem na okraji diferenciálně diagnostických rozvah.

Kľúčové slová: deprese, nežádoucí účinek, somatické onemocnění a jeho léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOLOGICALLY INDUCED DEPRESSION

Pharmacologically induced depression is often underestimated in clinical practice. It is caused usually by treatment of somatic disease. There are a number of known effective substances with properties to induce secondary depressive symptoms as a part of their adverse reactions. The author in this article points out major drug groups that have the potential to trigger drug induced depression. The article does not have the ambition to be completely comprehensive ant it is not possible also because of the topic character. The goal of the article is to draw psychiatrists attention to this problem who serve as consultants for nonpsychiatry departments and also attention of other colleagues taking care of psychiatry patients with somatic diseases.

Keywords: depression, adverse drug reaction, somatic disease and its treatment