Psychiatria pre prax 3/2004

Fajčenie – Nikotinizmus a jeho liečba u závislých pacientov v OLÚP Predná Hora

MUDr. Koprdová Edita, Mgr. Ištvánová Elena

Autorky podávajú prehľad o problematike nikotinizmu u pacientov závislých od alkoholu a iných závislostí počas liečby v OLÚP Predná Hora, rozbor socioanamnestických aspektov s využitím vlastného dotazníka. Prezentujú výsledky ročných skúseností s liečbou nikotinizmu v rámci liečby inej závislosti (alkohol, gambling...).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Fajčenie – Nikotinizmus a jeho liečba u závislých pacientov v OLÚP Predná Hora

Autorky podávajú prehľad o problematike nikotinizmu u pacientov závislých od alkoholu a iných závislostí počas liečby v OLÚP Predná Hora, rozbor socioanamnestických aspektov s využitím vlastného dotazníka. Prezentujú výsledky ročných skúseností s liečbou nikotinizmu v rámci liečby inej závislosti (alkohol, gambling...).