Psychiatria pre prax 5/2008

ETICKÁ ÚSKALÍ V PSYCHOTERAPII

MUDr. Michal Kryl

V medicínské praxi jsou často upřednostňovány odborné aspekty péče na úkor etických. Přitom v souvislosti s prudkým rozvojem medicíny etických problémů a dilemat přibývá. Etický přístup lékaře bývá pravidelně pacientem vysoce oceňován. Co je a co není etické v psychoterapii? Článek se zabývá psychoterapeutickým procesem z pohledu čtyř základních etických principů – beneficience, non-maleficience, autonomie a justice.

Kľúčové slová: etika, etické principy, psychoterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ETHICS DIFFICULTIES IN PSYCHOTHERAPY

Despite the growing number of ethical issues and dilemmas ensuing from the rapid development of medicine, medical practice often seems to prefer technical aspects of care to those of ethics. Yet, the physician‘s ethical attitude is normally highly appreciated by the patient. What is and what is not ethical in psychotherapy? This is one of the questions that our paper raises from the perspective of four key ethical principles – beneficience, non-maleficience, autonomy and justice.

Keywords: ethics, ethics principles, psychotherapy