Psychiatria pre prax 4/2014

Epileptické a psychogenní neepileptické záchvaty: přínos jednotné terminologie a možnosti psychoterapeutické péče

Mgr. Dana Chmelařová, MUDr. Hana Vacovská

Přehledový článek se v první části zaměřuje na diferenciální diagnostiku epileptických (ES) a neepileptických (NES), především psychogenně podmíněných záchvatů (PNES). Zamýšlí se nad potížemi, které mohou vzniknout následkem nejednotné mezioborové terminologie. V druhé části nabízí nové možnosti psychoterapie u pacientů s PNES a pacientů s kombinací ES a PNES. V závěru je uvedena kazuistika pacientky, u které byla, vzhledem k diagnóze kombinované ES a PNES záchvaty, zavedena kromě antiepileptické medikace i psychoterapie. Konkrétně byla využita Leunerova katatymně imaginativní psychoterapie (KIP). Je zdůrazněna nutnost multidisciplinární spolupráce neurologa, psychiatra a klinického psychologa.

Kľúčové slová: epileptické záchvaty, psychogenní neepileptické záchvaty, diferenciální diagnostika, psychoterapie, katatymně imaginativní psychoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epileptic and psychogenic non-epileptic seizures: benefits of uniform terminology and psychotherapeutic treatment options

In the first part the overview article is focused on the differential diagnostics of epileptic (ES) and non-epileptic (NES), mostly psychogenic non-epileptic seizures (PNES). It emphasizes the difficulties which can occur as a result of disunited interdisciplinary terminology. In the second part the article offers new possibilities of psychotherapy in patients with PNES and patients with combined EP and PNES. At the end of the article there is a case report of a female patient with the diagnosis of combined EP and PNES seizures; the patient has been treated both antiepileptic medication and psychotherapy. Specifically, katathym imaginative psychotherapy (KIP; also known as guided affective imagery, GAI) has been used. The article shows the necessity of interdisciplinary cooperation of a neurologist, psychiatrist, and clinical psychologist.

Keywords: psychogenic non-epileptic seizures, epileptic seizures, differential diagnosis, psychotherapy of PNES, katathym imaginative psychotherapy.