Psychiatria pre prax 5/2004

Epilepsie z pohledu psychiatra

MUDr. Anežka Ticháčková, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D.

Článek se vedle stručného přehledu základního rozdělení epileptických záchvatů zabývá odlišnostmi epileptických a neepileptických záchvatů. Je zdůrazněn vliv neurologické a psychiatrické terapie na toto onemocnění včetně lékových interakcí.

Kľúčové slová: epileptické záchvaty, neepileptické záchvaty, antidepresiva, antiepileptika, lékové interakce, psychické poruchy, elektrokonvulzivní terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EPILEPSY FROM PSYCHIATRIST‘S POINT OF VIEW

In our article we deal with concise classification of epileptic seizures together with description of differences between epileptic and nonepileptic seuzures. We highlight the impact of neurologic and psychiatric therapy on this illness, inclusive drug interractions.

Keywords: epileptic seizures, non epileptic seizures, antidepressants, anticonvulsants, drug interractions, mental disorders, electroconvulsive therapy.