Psychiatria pre prax 1/2011

Elektrokonvulzívna terapia v kontexte vybraných terapeutických odporúčaní

MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

V krátkom prehľade odporúčaní a smerníc sú spracované tri významné, aktuálne platné vodidlá pre používanie elektrokonvulzívnej liečby (ECT), s dôrazom na najaktuálnejšie z nich, doplnené ďalšími relevantnými literárnymi zdrojmi.

Kľúčové slová: elektrokonvulzívna liečba, ECT, terapeutické odporúčania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Electroconvulsive therapy in the context of selected therapeutic guidelines

Three meaningful and current therapeutic guidelines for the practice of electroconvulsive therapy (ECT) have been incorporated into this short review. This article has been amended to add other literature sources relevant to ECT specific issues.

Keywords: electroconvulsive therapy, ECT, therapeutic guidelines.