Psychiatria pre prax 2/2015

Diagnostika a farmakoterapie ADHD v dospělosti

Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Porucha pozornosti a hyperaktivity (ADHD) patří mezi nejčastější psychiatrické poruchy dětského věku a přetrvává ve většině případů do dospělosti. Diagnóza ADHD by měla být zvažována i v případě, pokud nebyla diagnostikována již v dětství, důležitá je perzistence symptomů a jimi způsobené funkční postižení. Ve farmakoterapii ADHD v dospělosti mají nejlépe prokázanou účinnost se stejnou silou důkazů stimulancia a atomoxetin. Atomoxetin je jediným preparátem se schválenou indikací k léčbě ADHD v dospělosti v ČR. Tento text přináší přehlednou informaci o diagnostice a psychofarmakoterapii ADHD v dospělosti.

Kľúčové slová: porucha pozornosti a hyperaktivity (ADHD), atomoxetin, stimulancia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis and pharmacotherapy of adult ADHD

Attention deficit and/or hyperactivity disorder (ADHD) is among the most common psychiatric disorders of childhood that persist into adulthood in the majority of cases. Diagnosis of ADHD should be considered even if not diagnosed earlier during childhood; persistence of symptoms and fuctional impairment are essential. Stimulants and atomoxetine are the drugs with the strongest evidence of efficacy in therapy of adult ADHD. Atomoxetine is the only drug approved for treatment of adult ADHD in the Czech Republic. This paper summarizes data on diagnosis and psychopharmacotherapy of adult ADHD.

Keywords: attention deficit and/or hyperactivity disorder (ADHD), atomoxetine, stimulants.