Psychiatria pre prax 2/2014

Depresivní pseudodemence (DPD)

MUDr. Vít Bičan

Depresivní pseudodemence je kognitivní deficit, vzniklý na podkladě depresivity (tzv. nepravá demence). Je závažnou komplikací depresivní poruchy, jejíž hlavní nebezpečí tkví v nesprávné diagnóze a tedy následně v chybné terapii, což samozřejmě vede k nežádoucí prolongaci onemocnění, popřípadě farmakorezistenci. Bývají přítomny znaky kognitivního deficitu a symptomy typické pro depresivitu. V práci je uveden základní přehled diferenciální diagnózy DPD a možnosti její léčby.

Kľúčové slová: depresivní pseudodemence, depresivní porucha, syndrom demence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depressive pseudodementia (DPD)

Depressive pseudodementia is a cognitive deficit, arising out of the depresivity (so-called false dementia). It is a serious complication of depressive disorder, whitch may lead to misdiagnosis and consequently, the wrong treatment, with consequence in prolongation of disease, or pharmacoresistance. Both signs of cognitive deficits and symptoms of typical in depression are obvious. Basic survey of depressive pseudodementia differential diagnostics is shown this paper.

Keywords: depressive pseudodementia, depression, dementia.