Psychiatria pre prax 2/2015

Depresívne poruchy v DSM-5

PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Branislav Moťovský, PhD., MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.

V prehľadovom článku ponúkame výber najpodstatnejších informácií o novej diagnostickej kategórii depresívnych porúch v novej klasifikácii DSM-5, ktorá nahradila poruchy nálady v DSM-IV-TR. Opisujeme novozavedené diagnostické kategórie – výbuchy zlosti pri poruche regulácie nálady, predmenštruačnú dysforickú poruchu, upravenú perzistentnú depresívnu poruchu (dystýmiu) a tiež niektoré diagnostické jednotky vyžadujúce ďalší výskum.

Kľúčové slová: DSM-5, depresia, výbuchy zlosti pri poruche regulácie nálady, predmenštruačná dysforická porucha, perzistentná depresívna porucha (dystýmia).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depressive disorders in DSM-5

In the review article, we offer the most relevant informations about new diagnostic category of depressive disorders in the reclassification of DSM-5, which replaced the mood disorders in DSM-IV-TR. We describe the newly introduced diagnostic categories − Disruptive Mood Dysregulation Disorder, Premenstrual Dysphoric Disorder, Persistent Depressive Disorder (Dysthymia) and also some diagnostic units requiring further research.

Keywords: DSM-5, Depressive Disorder, Disruptive Mood Dysregulation Disorder, Premenstrual Dysphoric Disorder, Persistent Depressive Disorder (Dysthymia).