Psychiatria pre prax 2/2015

Depresia, suicidalita a poruchy spánku pri epilepsii

MUDr. Miroslava Mušková

Epilepsia je chronické neurologické ochorenie, ktoré býva pomerne často sprevádzané psychickými poruchami. Za najčastejšie sa vyskytujúcu psychiatrickú komorbiditu je považovaná depresia. Epilepsia a depresia spolu zdieľajú obojstranný vzťah, ktorý sa vysvetľuje spoločnými patogénnymi mechanizmami oboch porúch. Psychiatrické komorbidity patria k faktorom naznačujúcim zlú prognózu epilepsie. V prehľadovom článku prináša autorka sumarizáciu aktuálnych poznatkov týkajúcich sa depresie, suicidality a porúch spánku vo vzťahu k epilepsii. Vzťahy medzi suicidalitou, spánkom, depresiou a epilepsiou vyžadujú ďalší výskum.

Kľúčové slová: epilepsia, depresia, suicidalita, poruchy spánku, pacienti s epilepsiou.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depression, suicidality and sleep disorders in epilepsy

Epilepsy is a chronic neurological disorder that is often associated with mental disorders. Depressive disorders are the most frequent psychiatric comorbidity in epilepsy. Epilepsy and depression may share a bidirectional relationship that can be explained by common pathogenic mechanism for both disorders. Psychiatric comorbidity belongs to factors that indicate a poor prognosis of epilepsy. This review brings a summary of a current knowledge of the depression, suicidal ideations and sleep disorders due to epilepsy. The relationships among suicidal ideation, sleep, depression on epilepsy require more research.

Keywords: epilepsy, depression, suicidality, sleep disorders, patients with epilepsy.