Psychiatria pre prax 6/2006

Deprese s úzkostí a poruchami spánku

MUDr. Jiřina Kosová

Komorbidita depresí a úzkostných poruch je velmi frekventovaná a je spíše pravidlem než výjimkou. Klasifikace úzkostných a depresivních poruch se historicky měnila podle převažujícího medicínského názoru na jejich vzájemný vztah. Společný výskyt depresivní a úzkostné poruchy znamená více perzistující průběh onemocnění se závažnějšími příznaky, pacienti jsou více hospitalizováni a častěji páchají sebevraždu. Poruchy spánku jsou integrální částí depresivních a mnoha úzkostných poruch, jsou popisovány u více než 90 % pacientů. Včasné rozpoznání a zaléčení je nutné k prevenci vzniku a zhoršování všech komorbidních symptomů a psychosociálních funkcí.

Kľúčové slová: deprese, úzkost, nespavost, komorbidita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DEPRESSION WITH ANXIETY AND SLEEP DISTURBANCES

Comorbidity of depressive and anxiety disorders is very frequent mainly in the primary care, where it is more the rule than the extinction. Historically, the classification of anxiety disorders and depression has varied as function of how the medical profession has viewed the association between the two. Comorbid depressive and anxiety disorders were predictive of more persistent course with severe symptoms, these patients have more hospitalizations, and they were more likely to report suicide attempts. Sleep disturbances are an integral part of depressive disorder and many anxiety disorders, and it is reported by more than 90 % of patients. Early recognition and treatment is necessary in prevention of onset or worsening of all co-occurring symptoms and psychosocial functioning.

Keywords: depression, anxiety, sleep disturbances, comorbidity.