Psychiatria pre prax 2/2013

Deprese při úzkostných poruchách

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

K současnému výskytu deprese a úzkosti můžeme přistupovat jako k depresivní epizodě s výraznými úzkostnými symptomy (úzkostná deprese), nebo jako k depresi s komorbidní úzkostnou poruchou. Další otázka je, zda úzkostná deprese představuje samostatnou kategorii. Některé preklinické a klinické studie naznačují, že úzkostná deprese má určitá specifika. Úzkostná deprese je spojována s horším průběhem, chronicitou, horší reakcí na léčbu. Pokud se týká léčby jak u depresivní, tak u úzkostné poruchy, jsou první volbou antidepresiva. Preferována jsou novější antidepresiva typu SSRI a SNRI. U dostatečně nereagujících se dostává do popředí zájmu augmentace atypickými antipsychotiky. Někteří pacienti s úzkostnou depresí vyžadují nižší iniciální dávku, pozvolnější eskalaci a vyšší konečnou dávku, delší trvání léčby a/nebo augmentaci.

Kľúčové slová: komorbidita, úzkostná deprese, antidepresiva, atypická antipsychotika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depression in anxiety disorders

The co-occurrence of depression and anxiety can be perceived as a depressive episode with prominent anxiety symptoms (anxious depression) or as comorbid anxiety and depression. Furthermore, there is a question whether anxious depression represents an individual category. Some preclinical and clinical studies suggest that anxious depression has certain specific features. Anxious depression is associated with a worse outcome, chronicity, and poor treatment response. Concerning the treatment in both depressive and anxiety disorders, the first and second choice drugs are antidepressants with preference for newer antidepressants such as SSRIs and SNRIs. In nonresponding patients, augmentation with atypical antipsychotics comes to the fore. Some patients with anxious depression need a lower starting dose, slower escalation, a higher end dose, and a longer duration of treatment and/or augmentation.

Keywords: comorbidity, anxious depression, antidepressants, atypical antipsychotics.