Psychiatria pre prax 4/2006

Deprese, kardiovaskulární choroby a infarkt myokardu

MUDr. Jiří Podlipný, MUDr. Zdeněk Hess

Kardiovaskulární onemocnění a deprese se vyskytují často společně. Pacienti po infarktu myokardu trpí často depresivní poruchou a uvedená komorbidita je vysvětlitelná společnými patofyziologickými mechanizmy. Při farmakoterapii depresivní poruchy po infarktu myokardu jsou nejvhodnější selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Je důležité myslet i na vliv léků užívaných v terapii kardiovaskulárních chorob na lidskou psychiku.

Kľúčové slová: deprese, kardiovaskulární onemocnění, farmakoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DEPRESSION, CORONARY ARTERY DISEASE, AND MYOCARDIAL INFARCTION

There is a strong relationship between coronary artery disease (CAD) and depression. Patients after myocardial infarction often suffer from depressive disorder and this comorbidity can be explained by some common pathophysiological mechanisms. The selective serotoninreuptake inhibitors are the most feasible pharmacologic treatment of depression after myocardial infarction. It is also important to keep in mind the influence of CAD pharmaceuticals on the human psyche.

Keywords: depression, coronary artery disease, pharmacotherapy.