Psychiatria pre prax 1/2007

Demence – etiopatogenetické faktory v praxi

MUDr. Helena Kučerová, HonDG.

Autorka prezentuje dvě kazuistiky pacientů s demencí, 83leté ženy a 62letého muže, kteří jsou příkladem mnoha nemocných, u nichž je etiopatogeneze demence multifaktoriální. Zde se jednalo o faktory degenerativní, vaskulární a metabolické. V praxi se často setkáváme s pacienty, jejichž příznaky nejsou jasně ohraničeny, ale prolínají se a jsou vyjádřeny v různé míře a v různých souvislostech. Překrývání psychopatologického obrazu demence Alzheimerovy a vaskulární podporují i údaje z literatury, že hypoxie mozku přispívá ke hromadění beta amyloidu. Vlastní studie autorky přináší výsledky časté komorbidity hypertenze (38 %), srdečních onemocnění (28 %), diabetu (21 %), onemocnění mozku (13 %) a hypotyreózy (10 %) u pacientů s demencí. Diagnóza demence se stanovuje komplexně, nikoli pouze podle testu MMSE. U obou kazuistik se terapeuticky velmi dobře osvědčil galantamin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Demence – etiopatogenetické faktory v praxi

Autorka prezentuje dvě kazuistiky pacientů s demencí, 83leté ženy a 62letého muže, kteří jsou příkladem mnoha nemocných, u nichž je etiopatogeneze demence multifaktoriální. Zde se jednalo o faktory degenerativní, vaskulární a metabolické. V praxi se často setkáváme s pacienty, jejichž příznaky nejsou jasně ohraničeny, ale prolínají se a jsou vyjádřeny v různé míře a v různých souvislostech. Překrývání psychopatologického obrazu demence Alzheimerovy a vaskulární podporují i údaje z literatury, že hypoxie mozku přispívá ke hromadění beta amyloidu. Vlastní studie autorky přináší výsledky časté komorbidity hypertenze (38 %), srdečních onemocnění (28 %), diabetu (21 %), onemocnění mozku (13 %) a hypotyreózy (10 %) u pacientů s demencí. Diagnóza demence se stanovuje komplexně, nikoli pouze podle testu MMSE. U obou kazuistik se terapeuticky velmi dobře osvědčil galantamin.