Psychiatria pre prax 3/2007

DÁVKOVÁNÍ LAMOTRIGINU

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Lamotrigin je nové antiepileptikum, které si již našlo svoje místo v psychiatrii. Jeho základní indikací je bipolární porucha (s výjimkou mánie), je však zkoušen i v jiných indikacích, např. jako augmentace u farmakorezistentní deprese a schizofrenní poruchy. Lamotrigin je nadějný preparát vzhledem ke svému mechanizmu účinku a profilu vedlejších účinků. V současné době je již vyráběn řadou generických firem pod různými názvy. Zatím však není zcela objasněno optimální účinné dávkování. Převaha otevřených a kontrolovaných studií naznačuje, že by dávka neměla být po vytitrování nižší než 200 mg. Je uveden přehled studií, které toto dokumentují.

Kľúčové slová: lamotrigin, účinná dávka, bipolární porucha, unipolární deprese, schizofrenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DOSAGE OF LAMOTRIGINE

Lamotrigine, a new antiepileptic drug, is also a well-established drug in psychiatry. Its main indication is the bipolar disorder, but lamotrigine has been tried in other indications as well, for example as an augmentation in both pharmacoresistant depressive and schizophrenic disorders. Lamotrigine is a promising drug due to its mechanism of action and profile of side effects. Nowadays, lamotrigine is supplied under various trade names by many generic pharmaceutical companies. However, so far the optimal effective dose is not entirely clear. Most of the open and controlled studies have shown that the daily dose after the titration should not be lower than 200 mg. The survey of studies confirming this fact is discussed.

Keywords: lamotrigine, effective dose, bipolar disorder, unipolar depression, schizophrenia.