Psychiatria pre prax 4/2002

Buspiron a jeho využitie v ovplyvnení symptómov a prejavov generalizovanej úzkosti

MUDr. Radovan Vaškovský

Príspevok sa zaoberá sledovaním účinnosti a efektívnosti liečby nebenzodiazepínovým anxiolytikom – buspironom v liečbe generalizovanej úzkostnej poruchy v 12týždňovom sledovaní ambulantných pacientov. Výsledky naznačujú jeho dobrý farmakologický profil v ovplyvnení viacerých symptómov anxiety, a preto sa javí ako vhodný preparát pre dlhodobú liečbu pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Buspiron a jeho využitie v ovplyvnení symptómov a prejavov generalizovanej úzkosti

Príspevok sa zaoberá sledovaním účinnosti a efektívnosti liečby nebenzodiazepínovým anxiolytikom – buspironom v liečbe generalizovanej úzkostnej poruchy v 12týždňovom sledovaní ambulantných pacientov. Výsledky naznačujú jeho dobrý farmakologický profil v ovplyvnení viacerých symptómov anxiety, a preto sa javí ako vhodný preparát pre dlhodobú liečbu pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou.