Psychiatria pre prax 5/2009

Bipolárna afektívna porucha u patologického hráča – kazuistika

MUDr. Dušan Skokan, MUDr. Mária Martinove PhD.

Bipolárna afektívna porucha sa ako komorbídne ochorenie vyskytuje až u jednej štvrtiny patologických hráčov. Autori v kazuistike popisujú prípad 51-ročného vysokoškolsky vzdelaného muža dlhodobo liečeného pre depresívnu poruchu, ktorý vyhľadáva odbornú pomoc pre následky vystupňovaného patologického hráčstva v manickej epizóde. Ide o prípad súčasne diagnostikovanej BAP i patologického hráčstva, s potrebou liečby oboch ochorení.

Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha, patologické hráčstvo

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bipolar affective disorder in comorbidity with patological gambling – case report

Bipolar affective disorder occurs as a comorbidity among 24 % of pathological gamblers. In this case a 51-years old male subjected to long-term treatment for the depressive disorder is seeking medical assistance in relation to the escalated compulsive gambling behaviour during the manic epizode. BAD and pathological gambling are diagnosed simultaneously with the necessity for treatment of both disorders.

Keywords: bipolar affective disorder, pathological gambling