Psychiatria pre prax 4/2011

Atypická depresia

MUDr. Branislav Moťovský

Prehľadový článok ponúka základné informácie o problematike atypickej depresie. DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision) definuje veľkú depresívnu epizódu s atypickými rysmi – najčastejšie ide o hypersomniu, hyperfágiu, nárast hmotnosti a pocity „olovenej“ ťažoby končatín. Doterajšie epidemiologické a fenomenologické – psychopatologické výskumy upozorňujú na potrebu úpravy diagnostických kritérií atypickej depresie a poukazujú na častejší výskyt atypických rysov pri bipolárnej depresii, sezónnej depresii a u žien.

Kľúčové slová: atypická depresia, veľká depresívna epizóda s atypickými rysmi, hypersomnia, hyperfágia, „olovená“ ťažoba končatín, bipolárna depresia, sezónna depresia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atypical depression

Review article offers basic information about the topic of atypical depression. DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision) defines major depressive episode with atypical features, most frequently as hypersomnia, hyperphagia, weight gain and leaden paralysis. Contemporary results of epidemiological and phenomenological research suggest that there is necessary of changing diagnostic criteria of atypical depression. According this atypical depression occures more frequently in bipolar and seasonal depression and in women as well.

Keywords: atypical depression, major depressive disorder with atypical features, hypersomnia, hyperphagia, leaden paralysis, bipolar depression, seasonal depression.