Psychiatria pre prax 4/2008

ANTIEPILEPTIKA V LÉČBĚ PSYCHÓZ SCHIZOFRENNÍHO OKRUHU

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Lékovou skupinou prvé volby u psychóz schizofrenního okruhu jsou antipsychotika. Až jedna pětina nemocných však nevykazuje uspokojivou léčebnou odpověď na tyto preparáty. Proto jako jedna z možností zvýšení účinnosti léčby je zkoumána kombinace antipsychotik s antiepileptiky. Práce přehledně shrnuje dosavadní poznatky v této oblasti rozdělené dle mechanizmu účinku jednotlivých antiepileptik. Vyšší dávky benzodiazepinů mohou příznivě ovlivnit pozitivní příznaky schizofrenie, úzkost a agitaci. Kombinace karbamazepinu s antipsychotiky může být výhodná při násilném jednání pacientů, afektivní symptomatice a abnormitách na EEG. Valproát snižuje pozitivní příznaky, dráždivost, hostilní projevy a agresivitu. Účinky antiglutamatergních látek na široké spektrum příznaků psychóz schizofrenního okruhu bude třeba zhodnotit v dalších studiích.

Kľúčové slová: schizofrenie, augmentace, antiepileptika, GABA, glutamát

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIEPILEPTIC DRUGS IN THE TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA SPECTRUM PSYCHOSES

Antipsychotics are the first-choice treatment in schizophrenia and related psychoses. Because almost 20 per cent of patients do not respond to antipsychotics alone, combination treatment with antiepileptics is a subject of interest. We review the most recent knowledge in this field based on the mechanism of action of individual antiepileptics. High doses of benzodiazepines may be effective in positive symptoms of schizophrenia, anxiety and agitation. Augmentation of antipsychotics with carbamazepine may be beneficial in violent patients, subjects with affective symptoms and EEG abnormalities. Positive symptoms, irritability, hostility and aggressiveness in schizophrenia are reduced by valproate. Evaluation of effect of lamotrigine on a broad spectrum of schizophrenia-like symptoms requires further studies.

Keywords: schizophrenia, augmentation, antiepileptic drugs, GABA, glutamate