Psychiatria pre prax 3/2008

ANTIDEPRESIVA, DEPRESE A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU

MUDr. Luboš Janů, Ph.D. , MUDr. Sylva Racková

Depresivní porucha a abúzus alkoholu jsou velmi častá psychická onemocnění s periodickým průběhem. Kolem čtvrtiny pacientů s depresí má zároveň problémy s pitím alkoholu. Ve své praxi se velmi často s touto skupinou pacientů setkáváme. Musíme řešit, jak je léčit, zda má cenu předepisovat neabstinujícímu pacientovi antidepresiva, nebo nejprve požadovat abstinenci a zda budou antidepresiva ovlivňovat depresi nebo i abúzus alkoholu.

Kľúčové slová: abúzus alkoholu, závislost, deprese, antidepresiva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIDEPRESSANT, DEPRESSION AND ALCOHOL USE

Depressive disorder and alcohol abuse are very common psychiatric disorders with a reccurent (chronic) course. 25 % of patients with depression have problems with alcohol abuse. We often meet these patients in our practise. We have to solve how to treat these patients, if we should prescribe antidepressants nonabstinaint patients, or to force patients to abstinence, or if antidepressants may influence depression or decrease alcohol abuse.

Keywords: alcohol abuse, addiction, depression, antidepressants