Psychiatria pre prax 2/2014

Anhedonie – nežádoucí účinek, reziduální symptom nebo známka stability? Dvoukazuistika a teoretický rozbor

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Anhedonie je základním symptomem deprese a řady dalších psychiatrických poruch, jako je schizofrenie, závislosti a další. Anhedonie může být také považována za reziduální symptom depresivní poruchy. Jako reziduální symptom by měla být léčena, protože může znamenat riziko budoucího zhoršení stavu. Někteří pacienti (většinou léčení SSRI) popisují strach z emocí. Považují např. dojetí za slabost a riziko dalšího rozvoje deprese. Na dvou kazuistikách poukazujeme na rozhodování s ohledem na preference pacienta. Je zdůrazněn rozdíl mezi SSRI a agomelatinem.

Kľúčové slová: anhedonie, SSRI, agomelatin, depresivní porucha.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anhedonia – adverse effect, residnal symptom or a sign of stability?

Anhedonia is the core symptom of depression and several other psychiatric disorders such as schizophrenia, substance abuse etc. Anhedonia could be taken into consideration as residual symptom of depression as well. As residual symptoms should be treated, because of risk of worsening in the future. Some patiens, mainly long term SSRI´s treated, refer to fear of feeling emotions. They consider emotions being weaknes and risk of repeated development of depression. Decision making has been shown in two case-reports with respect to patient evaluation. Difference between SSRI´s and agomelatine has been emphasized.

Keywords: anhedonia, SSRI, agomelatine, major depression. Psychiatr. prax; 2014; 15(2): 76–78