Psychiatria pre prax 2/2003

Amisulprid v liečbe schizofrénnych porúch: skúsenosti z psychiatrického oddelenia nsp Liptovský Mikuláš

MUDr. Homayun Shahpesandy, MUDr. Zuzana Janíková, MUDr. Ružena Mojžišová, MUDr. Andrea Miklovičová

Na Psychiatrickom oddelení NsP Liptovský Mikuláš sme zisťovali účinnosť a znášanlivosť amisulpridu v liečbe schizofrénnych porúch. Do sledovania bolo zaradených 21 pacientov v otvorenej klinickej osem týždňov trvajúcej štúdii s flexibilným dávkovaním (200–1 200 mg amisulpridu denne, priemerná dávka 435,3 mg/deň). Účinnosť amisulpridu sme zisťovali pomocou škál Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) a Clinical Global Impression (CGI), znášanlivosť sme posudzovali pomocou Barnesovej škály (Barnes Akathisia Rating Scale), Simpsonovej škály (Simpson-Angus Scale for Extrapyramidal Symptoms) a Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS). Sledovali sme aj tlak krvi, pulz a zmeny hmotnosti pacientov. Všetky hore uvedené parametre boli zaznamenané v 0. deň, 7., 14., 28. a 56. deň medikácie. Výsledky: amisulprid bol efektívny u 81% pacientov. Jeho antipsychotický účinok sa prejavil už v priebehu prvého týždňa liečby. Výskyt extrapyramídového syndrómu (EPS) bol minimálny. Pozorovali sme ústup EPS a akatízie u pacientov, u ktorých boli tieto príznaky prítomné ako následok predchádzajúcej liečby. Na začiatku liečby sme pozorovali mierny pokles hodnôt krvného tlaku, ktoré sa v priebehu liečby normalizovali. U jednej pacientky sa objavila amenorea spojená so zvýšenou sexualitou, u dvoch pacientov sa objavila hyperaktivita. Záver: amisulprid v štúdii redukoval pozitívne aj negatívne symptómy u schizofrénnych ochorení a preukázal dobrú znášanlivosť a bezpečnostný profil s minimálnym výskytom vedľajších extrapyramídových príznakov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Amisulprid v liečbe schizofrénnych porúch: skúsenosti z psychiatrického oddelenia nsp Liptovský Mikuláš

Na Psychiatrickom oddelení NsP Liptovský Mikuláš sme zisťovali účinnosť a znášanlivosť amisulpridu v liečbe schizofrénnych porúch. Do sledovania bolo zaradených 21 pacientov v otvorenej klinickej osem týždňov trvajúcej štúdii s flexibilným dávkovaním (200–1 200 mg amisulpridu denne, priemerná dávka 435,3 mg/deň). Účinnosť amisulpridu sme zisťovali pomocou škál Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) a Clinical Global Impression (CGI), znášanlivosť sme posudzovali pomocou Barnesovej škály (Barnes Akathisia Rating Scale), Simpsonovej škály (Simpson-Angus Scale for Extrapyramidal Symptoms) a Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS). Sledovali sme aj tlak krvi, pulz a zmeny hmotnosti pacientov. Všetky hore uvedené parametre boli zaznamenané v 0. deň, 7., 14., 28. a 56. deň medikácie. Výsledky: amisulprid bol efektívny u 81% pacientov. Jeho antipsychotický účinok sa prejavil už v priebehu prvého týždňa liečby. Výskyt extrapyramídového syndrómu (EPS) bol minimálny. Pozorovali sme ústup EPS a akatízie u pacientov, u ktorých boli tieto príznaky prítomné ako následok predchádzajúcej liečby. Na začiatku liečby sme pozorovali mierny pokles hodnôt krvného tlaku, ktoré sa v priebehu liečby normalizovali. U jednej pacientky sa objavila amenorea spojená so zvýšenou sexualitou, u dvoch pacientov sa objavila hyperaktivita. Záver: amisulprid v štúdii redukoval pozitívne aj negatívne symptómy u schizofrénnych ochorení a preukázal dobrú znášanlivosť a bezpečnostný profil s minimálnym výskytom vedľajších extrapyramídových príznakov.