Psychiatria pre prax 4/2009

Alkoholizmus a jeho dôsledky u jedincov s vysokoškolským vzdelaním

MUDr. Mária Martinove, PhD., MUDr. Mária Martinove ml.

O výskyte závislosti v špecifickej skupine univerzitne vzdelaných sa menej publikuje. Snáď výnimku tvoria zdravotnícki pracovníci (lekári zdravotné sestry,) a prípadne študenti medicíny, u ktorých sa sporadicky sleduje užívanie psychoaktívnych látok. Cieľom referátu je zamerať sa práve na špeciálnu skupinu závislých s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Autori zhrnuli svoje niekoľkoročné sledovania, použili závery viacerých pilotných štúdií a porovnali v sledovaných ukazovateľoch skupinu lekárov a nelekárov. V závere referátu zdôrazňujú nutnosť liečby celospoločenského problému, akým závislosť je, pričom sa krátko venujú farmakoterapii alkoholizmu.

Kľúčové slová: závislosť, lekári, vysokoškolsky vzdelaní závislí

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alcoholism and its impact on university graduates

The problem of substance related disorders among university-graduated patients are given minimal attention yet. Only nurses and doctors or medical students pay the awareness of these problems predominantly in that special group. The goal of our study is on epidemiological analysis of the observed group of university-graduated patients. The content of the study includes the results from few pilot studies done by the authors. The epidemiological data in the group of medical doctors and another university-graduated patients are compared. It seems, that dependence of highly educated people is a problem of whole society and these patients need special therapy as well.

Keywords: dependence, university graduated dependent patients, medical doctors