Psychiatria pre prax 4/2023

Ako dnes vyzerá toxické randenie?

MUDr. Zuzana Vančová, PhD., Mgr. MUDr. Jozef Dragašek PhD., MHA

Miera využívania sociálnych sietí a zoznamovacích aplikácií v posledných rokoch značne narástla a stáva sa primárnou formou komunikácie v intímnych vzťahoch hlavne u mladých ľudí. Ako dôsledok nových technológií bol zaznamenaný vznik nových, predtým neexistujúcich spôsobov, ako začať, rozvíjať a dokonca ukončiť vzťahy. Stručne povedané, internet, ako aj vývoj počítačových aplikácií a virtuálnych platforiem, spôsobil revolúciu v paradigme vzťahov. Vzťahoví „kouči a podcasteri“ hovoria o toxickej „hre“, ktorá má podľa nich vcelku predvídateľné pravidlá. V príspevku bude vysvetlená základná terminológia tejto „hry“ vo svete randenia. Budú objasnené termíny ako „love bombing“, „future faking“, „ghosting“, „silent treatment“, „breadcrumbing“, „gaslighting“, „stonewalling“, „flying monkeys“, „discard“, „reverse discard“, „reactive abuse“ a „grey rocking“.

Kľúčové slová: toxické, vzťahy, randenie, partner

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How does nowadays toxic dating look like?

Social media and dating apps have increased considerably in recent years, becoming the primary form of communication between young people in intimate relationships. As a result of new technologies, some studies have noted the emergence of new, previously non-existent ways to initiate, develop and even end relationships. In short, the internet and the development of computer applications and virtual platforms have revolutionized the paradigm of couples’ relationships. Dating coaches and podcasters are talking about a toxic „game“, which, according to them, has fairly predictable rules. The basic terminology of this toxic „game“ in the dating world will be explained. The terms „love bombing“, „future faking“, „ghosting“, „silent treatment“, „breadcrumbing“, „gaslighting“, „stonewalling“, „flying monkeys“, „discard“, „reverse discard“, „reactive abuse“, and „grey rocking“ will be clarified in this article.

Keywords: toxic, relationships, dating, partner