Psychiatria pre prax 4/2013

Agomelatín v liečbe anhedónie u pacientov s veľkou depresiou

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

Anhedónia, strata záujmu a schopnosti tešiť sa, sa tradične považuje za jadrový príznak veľkej depresie. Anhedónia u depresívnych pacientov vzniká v dôsledku nedostatočného zapojenia štruktúr, ktoré regulujú pozitívne afekty a procesy mozgového systému odmeny. Jestvujú dôkazy o tom, že antidepresíva, ktoré zvyšujú dopamínergickú a noradrenergickú aktivitu sú v liečbe symptómov, ktoré súvisia s redukciou pozitívnych afektov výhodnejšie ako sérotonínergické antidepresíva. Možný efekt agomelatínu na anhedóniu reprezentuje novú oblasť záujmu v rámci výskumu antidepresív.

Kľúčové slová: veľká depresia, anhedónia, agomelatín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Agomelatine in the treatment of anhedonia in patients with major depressive disorder

Anhedonia, the lack of interest or pleasure, is considered to be a core feature of major depressive disorder. Anhedonia in depressed patients reflects the inability to sustain engagement of structures involved in positive affect and reward – related processes. There is evidence to suggest that antidepressants that enhance noradrenergic and dopaminergic activity may afford a therapeutic advantage over serotonergic antidepressants in the treatment of symptoms associated with a reduction in positive affect. The possible effects of agomelatine on anhedonia may represent novel area of research interest among antidepressants agents.

Keywords: major depressive disorder, anhedonia, agomelatine.