Psychiatria pre prax 4/2012

Abúzus marihuany pri schizofrénii – riziko alebo výhoda?

MUDr. Iveta Fiziková, MUDr. Milena Drímalová, CSc., Mgr. Tomáš Ďurčo

Presný neurobiologický vzťah medzi používaním marihuany pri schizofrénii nie je doteraz úplne objasnený. Literárne zdroje majú k využívaniu kanabinoidov pri schizofrénnej poruche ambivalentné postoje. Marihuane pripisujú pozitívne účinky pri zmiernení psychosociálneho defektu na jednej strane, na strane druhej ju považujú za rizikový faktor v rozvíjaní schizofrennej poruchy. Ilustratívna kazuistika prezentuje prípad 16-ročného muža s abúzom marihuany v anamnéze a novodiagnostikovanou schizofréniou so skorým začiatkom.

Kľúčové slová: abúzus marihuany, schizofrénia, psychosociálne fungovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cannabis abuse in schizophrenia – risk or benefit?

The exact neurobiological relationship between the consumption of cannabis and schizophrenia has not yet been fully clarified. Literature sources express ambivalent attitudes towards the role of cannabinoids in schizophrenia. On one hand, cannabis is considered to help relieving psychosocial defects in schizophrenic patients. On the other hand, cannabis is perceived as a risk factor in the development of the disease. The illustrative case study presents a case of a 16-year-old man with a history of cannabis abuse that has newly been diagnosed with early onset schizophrenia.

Keywords: cannabis abuse, schizophrenia, psychosocial functioning.