Praktické lekárnictvo 2/2017

Zvracení a průjem v dětském věku – jak může pomoci lékárník

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Průjem a zvracení jsou velmi časté symptomy, se kterými se setkáváme u dětí. Obvykle mají gastrointestinální původ a infekční podklad, ale mohou mít také řadu dalších příčin, které jsou u dětí specifické, ale méně obvyklé než u dospělých. Základem léčby nekomplikovaného průjmu a zvracení je zajištění rehydratace a následné realimentace. Z volně prodejných léčiv můžeme doporučit adsorbencia, probiotika, u starších dětí střevní dezinficiencia a ve zvláštních případech i symptomaticky působící analogy opioidů. Lékaře kontaktujeme vždy, pokud se společně s průjmem a zvracením vyskytuje neklesající horečka, bolest hlavy, krev ve stolici, bolesti břicha, nebo se stav náhle zhorší.

Kľúčové slová: zvracení, průjem, samoléčení, volně prodejná léčiva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vomiting and diarrhoea in children – how can the pharmacist help?

Diarrhoea and vomiting are very frequent symptoms, which we may meet in children. Usually, they are caused by gastrointestinal disorders and have infectional base but they can have many other causes, which are in children specific but less common than in the adults. The base of the therapy of the non-complicated diarrhoea and vomiting is securing of rehydration and following realimentation. From the non-prescription drugs, we can recommend the intestinal adsorbents and probiotics, in older children intestinal disinfectants and in especial cases the analogues of opioids with symptomatic effects as well. Always we get on to the physician, if in association with the diarrhoea and vomiting there is a not-decreasing fever, headache, blood in the stool, abdominal pain or if the state get suddenly worse.

Keywords: vomiting, diarrhoea, self-medication, non-prescription drugs