Praktické lekárnictvo 3/2011

Významní ektoparazité psa a kočky

Mgr. MVC. Kateřina Horáčková

Parazitární onemocnění psů a koček jsou významným problémem veterinární medicíny a mají vztah i ke zdraví člověka, protože některé parazitózy jsou zároveň zoonózami, tedy nemocemi přenosnými na člověka. Někteří parazité jsou současně přenašeči virových, bakteriálních nebo parazitárních onemocnění, která mohou být opět rizikem pro člověka. Cílem tohoto článku je podat přehled o ektoparazitech nejčastěji se vyskytujících u psů a koček v našich podmínkách a možnostech terapie parazitárních infekcí a jejich prevence.

Kľúčové slová: parazitózy, antiparazitika, zablešení, zaklíštění, demodikóza, svrab, Otodectes, Sarcoptes, cheyletielóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Important ectoparasites in dog and cat

Parasitic diseases of dogs and cats are very important in veterinary medicine and are related to human health, because some of them have zoonotic potential, therefore contagious for human being. Some parasites are currently vectors of viral, bacterial and parasitic diseases, that could be dangerous for human being again. The purpose of this article is to present a review about ectoparasites most common in dogs and cats in our country and possibilities of parasitic diseases therapy and precaution.

Keywords: parasitic diseases, antiparasitic, fleas, ticks, demodicosis, scabies, Otodectes, Sarcoptes, cheyletielosis.