Praktické lekárnictvo 2/2023

Využitie zinku v dermatológii

MUDr. Andrea Kozárová, PhD., MUDr. Marek Kozár, PhD.

Zinok je stopový prvok dôležitý pre normálne fungovanie ľudského organizmu. Je súčasťou viac ako 300 enzýmov a pomáha v regulácii génovej expresie. Zohráva dôležitú úlohu v imunitnom systéme, pri hojení rán, správnej funkcii chuti a čuchu, štítnej žľazy, raste a vývoji, podieľa sa na regulácii syntézy a degradácii lipidov, sacharidov, nukleových kyselín a proteínov. Zinok ako súčasť mnohých enzýmov sa zúčastňuje na väčšine patofyziologických procesov prebiehajúcich v koži. Jeho deficit preto zohráva dôležitú úlohu pri patogenéze mnohých dermatóz. V dermatológii sú známe jeho lokálne aj systémové účinky v terapii mnohých ochorení, ako sú akné, alopécie, vírusové bradavice, ekzémy a mnoho ďalších.

Kľúčové slová: zinok, akné, acrodermatitis enteropathica, alopécie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of zinc in dermatology

Zinc is an essential micronutrient for human metabolism that catalyzes more than 300 enzymes, facilitates protein folding, and helps regulate gene expression. It plays an important role in the immune system, in wound healing, proper taste and smell, thyroid gland, growth and development, and is involved in regulating the synthesis and degradation of lipids, carbohydrates, nucleic acids and proteins. Zinc, as part of many enzymes, is involved in most of the pathophysiological processes in the skin. Its deficiency therefore plays an important role in the pathogenesis of many dermatologic disorders. Its local and systemic effects in the treatment of many diseases such as acne, alopecia, viral warts, eczema and many others are known in dermatology.

Keywords: zinc, acne, acrodermatitis enteropathica, alopetia